Opisy tras rzeka Ukleja

Ukleja

Jest to lewy dopływ rzeki Regi, płynący wzdłuż zachodniej granicy powiatu Łobeskiego. Źródło rzeki znajduje się w północnej części Ińskiego Parku Krajobrazowego, natomiast do Regi wpływa na wysokości jeziora Lisowskiego, pomiędzy Reskiem a Płotami w okolicy wsi Taczały. Jest to niewielka rzeka z czystą wodę, bardzo urozmaicona krajobrazowo, dla spływów kajakowych dostępna od jeziora Woświn. Zasadniczo płynie w dość głębokiej, początkowo szerokiej, stopniowe zwężającej się, zalesionej dolinie. Jedynie miejscami i na krótko wypływa na obszary bezleśne. Pomimo, że przepływa przez spore jeziora, jej przeciętny spadek wynosi 1,2 promila. W miejscach przebijania się przez utwory polodowcowe przyspiesza, a w korycie pojawiają się głazy i żwirowe przemiały. Na trasie spływu zalega też sporo przewróconych drzew, a dodając do tego obowiązkowe przenoski przy jazach elektrowni wodnych, należy przyznać, że miejscami rzeka jest stosunkowo trudna i uciążliwa. Bywa też że jest zbyt mało wody trzeba śledzić wskazania wodowskazów. Jedyny czytelny wodowskaz znajduje się  pierwszej hydroelektrowni w Troszczynie. Poziom 50.50 oznacza wystarczający poziom wody by płynąć od Zwierzynka. Przepławki i większość zwałek pokonuje się w tych warunkach górą, a odcinek ze Zwierzynka do Troszczyna zajmuje około 6h. Dla odmiany, jeżeli wodowskaz w Troszczynie pokazuje 50.10, jako tako płynie się od Mieszewa. Powyżej mostu w Mieszewie wody jest już zbyt mało na  pływanie. W tych warunkach odcinek ze Zwierzynka do Rogowa zajął około 5,5h, a z Troszczyna do Taczał 4,5h .
 

Opis przebiegu rzeki

Zwierzynek
34 km
 Most drogowy, odpowiednie miejsce rozpoczęcia spływu wodując się powyżej mostu, na trawiastym brzegu. Za mostem kamienny próg, i  sporo kamieni również w nurcie
33 km
Mostek a raczej przepust dwu rurowy na drodze prowadzącej do pobliskiego gospodarstwa. Za mostem przepławka dla ryb, z kamieni i drewnianych palików. Dalej odcinek zwałkowy, miejscami płytko ale bez kamieni
Mieszewo
32 km
most Most nieczynnej lini kolejowej, pod nim bobrowa tama piętrząca wodę na około 1 m
31,5 km
 Most z rurowym przepustem stanowiącym element przepławki dla ryb. Przy niskiej wodzie szersze kajaki nie mieszczą się w poszczególnych oknach przepławki i należy ustawiać je w sporym przechyle. Przy wysokim stanie bez problemu przepływa się nad przepławką
30,8 km
Niska drewniana kładka. Trzeba się mocno pochylić. Dalej odcinek zwałkowy.
Mieszewo
30.5 km
Most na lokalnej drodze.  Za mostem niewielkie bystrze. I znowu odcinek zwałkowy.
30 km
Spora tama bobrowa. Środowisko ciągle się zmienia, ze względu na intensywną działalność rodzin bobrowych.
Jezioro Okrzeja
25 km
Zarośnięte trzcinami miejsce wpływu na jezioro Okrzeja
25 km
Około kilometrowy przepływ przez jezioro Okrzeja by dotrzeć do wypływu w północnej jego części. Północny kraniec jeziora jest dośc mocno zarośnięty, i nieraz ciężko zauważyć miejsce wypływu. po lewej stronie wygodne miejsce na postój. Na końcu jeziora należy trzymać się  brzegu i płynąć wzdłuż niego przez trzcinowiska, aż dotrzecie do wolnego od trzcin wypływu. Następnie mamy odcinek rzeki szerokiej i głębszej jednak z czasem zwęża się i przyspiesza. Pojedyncze zwalone drzewa, a przed zaporą  głazy w korycie. 
Rogowo
23 km
Nieczynny młyn z przepławką dla ryb. Tu musimy kajaki przenieść prawym brzegiem po trawie około 100 m. 
22,5 km
Most drogowy. Tu możemy tu zakończyć etap lub na przepławce wcześniej.
Sienno Dolne
20 km
Dopływ rzeczki Dobrzenica po lewej stroni
19 km
Betonowy mostek do przepłynięcia.
Troszczyno
14 km
 Hydroelektrownia. kajaki przenosimy prawym brzegiem po trawie. Prawdopodobnie jest to teren prywatny dlatego lepiej trzymać się brzegu rzeki. Tu jest opisywany wcześniej jedyny wodowskaz na Ukleji. Zaraz za elektrownią most drogi krajowej 147, jest to dobre miejsce do zakończenia etapu spływu lub jego rozpoczęcia. jednak mało miejsca do manewrowania przyczepą z kajakami.
13 km
Druga hydroelektrownia w Troszczynie a przed nią niewielki rozlew. Przenosimy kajaki lewą stroną, uważając by nie zniszczyć niczego dookoła gdyż są tam prywatne ogródki. Wodowanie  dość trudne z wysokiej skarpy. Dalej odcinek ze zwalonymi drzewami i kamieniami w nurcie
Mołdawin
10,5 km
Ujście rzeki  Gostominki po prawej stronie.
Miłogoszcz
7.5 km
Następna hydroelektrownia w Miłogoszczy a za nią most drogowy prowadzący z Miłogoszczy do Łosośnicy. Dalej odcinek ze sporą ilością zwalonych drzew.
Taczały
4 km
Uroczysko Taczały, z lewej strony ujście  rzeczki Łosośnica. Teraz rzeka płynie przez bardziej otwarty teren, zwęża się i przyspiesza płynąc trzcinowo trawiastym korytem
Taczały
2 km
Most drogowy. W tym miejscu możemy zakończyć etap i podjąć kajaki, następne miejsce dogodne do wodowania to Hydroelektrownia Likowo na rzece Rega. zaraz za mostem z lewej strony dopływa Sąpólna, Następnie za kilkadziesiąt metrów drugi most drogi lokalnej.
0 km
Wypływamy na rzekę Rega której wody zasilają Sąpólna i Ukleja. teraz jest już szeroko i spokojnie. Możemy dopłynąć do elektrowni Likowo lub popłynąć dalej szlakami rzeki Rega

Rzeka Ukleja

Druga strona wizytówki zaprzyjaźnionej firmy warsztatu samochodowego
Wizytówka reklamowa zaprzyjaźnionej firmy warsztatu samochodowego

Zobacz więcej

Przycisk przenosi do strony na facebooku
Przycisk przekierowania do filmików na serwisie You Tube

Im Assistenten erstellte WebsiteWebWave-Ersteller erstellt wurde.